Foundation - Amsterdam Diner Foundation

Doel

De AmsterdamDiner Foundation is een organisatie die zich ten doel heeft gesteld om vanuit haar oorsprong en oprichters (in 1992 werd het eerste AmsterdamDiner gehouden), actief een bijdrage te willen leveren aan een wereld zonder aids. Een wereld zonder aids is een wereld waarin groepen in de (internationale) samenleving worden gefaciliteerd om gezonder te kunnen leven. Met andere woorden: een wereld zonder aids zal dichterbij komen als goede gezondheidszorg en medicatie beschikbaar komen doordat vraag (de mens moet medicatie kunnen verkrijgen/betalen) en aanbod (medische centra/medicatie) voor handen zijn.

Vanuit bovengenoemde visie is het de missie van de AmsterdamDiner Foundation om het Nederlandse bedrijfsleven actief te betrekken om die wereld zonder aids te willen gaan realiseren. Naast het bedrijfsleven richt AmsterdamDiner Foundation zich op vermogende en welgestelde particulieren die vanuit zakelijke en/of historische achtergronden het vermogen beschikbaar hebben om AmsterdamDiner Foundation materieel te willen steunen. Dat actief betrekken van onze doelgroep bij onze doelstelling doet AmsterdamDiner Foundation door een aantal van activiteiten te organiseren, door het jaar heen.

Missie

De AmsterdamDiner Foundation ziet zichzelf als dé portal richting het bedrijfsleven en vermogende particulieren naar het ondersteunen van initiatieven met betrekking tot de HIV/AIDS-problematiek. In verband met de constatering dat HIV/AIDS lastig te bestrijden is, wanneer het algemene niveau van de gezondheidszorg niet op peil is, voelt de AmsterdamDiner Foundation zich echter genoodzaakt haar focus te verleggen:

Het verleggen van de focus van de AmsterdamDiner Foundation van HIV/AIDS naar Health Care, waarbij HIV/AIDS als vehikel wordt gebruikt.

Binnen Health Care worden drie grote “levensbedreigende ziekten/epidemieën” onderscheiden, te weten Malaria, TBC en AIDS. Malaria en TBC gaan vaak hand in hand met HIV en Aids, doordat patiënten een verminderd afweersysteem hebben en zeer vatbaar zijn voor deze ziekten. Ditzelfde geldt ook voor andere problematiek, zoals bijvoorbeeld hongersnood (wat eveneens de weerstand vermindert, maar ook het innemen van medicijnen bemoeilijkt).

Binnen de missie en visie blijft het dus van belang om bewustwording ten aanzien van HIV/AIDS te vergroten, maar zal bij het aanpakken van HIV/AIDS breder gekeken worden naar Health Care. Aids krijgt steeds meer belangstelling in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen beleid van bedrijven. Aids is een mondiaal probleem met tegelijkertijd een nationale dimensie. De strijd tegen Aids heeft steeds nadrukkelijker een economisch belang. Dat geldt zeker voor bedrijven met vestigingen of relaties in ontwikkelingslanden. Tenslotte treft Aids vooral jonge mensen in de produktieve jaren van hun leven; een doelgroep waarvan de gezondheid en het welzijn voor het bedrijfsleven van groot belang is.

Activiteiten AmsterdamDiner Foundation

De AmsterdamDiner Foundation heeft in principe 3 hoofdactiviteiten op jaarbasis:

Via een ‘click’ op de items kunt u op deze website meer informatie verkrijgen over bovengenoemde projecten.

Share Button