Jaarverslag 2011 - Amsterdam Diner Foundation

Profiel De Grote Onderneming
De Grote Onderneming (DGO) is een platform van maatschappelijk geëngageerde bedrijven die actief bijdragen aan de mondiale strijd tegen Aids en daarmee verwante ziektes. DGO steunt projecten in ontwikkelingslanden met financiële en praktische hulp. Ook biedt zij deelnemende bedrijven inspiratie en netwerkmogelijkheden. De Grote Onderneming is een initiatief van de Stichting AmsterdamDiners en het Aids Fonds en is sinds 2007 ondergebracht in de Stichting De Grote Onderneming.
Samenwerking DGO met Aids Fonds/STOP AIDS NOW!

In 2011 is de samenwerking tussen DGO en AF/SAN omschreven. Dit heeft geresulteerd in de volgende uitgangspunten:
1. Er is vanuit het bestuur besloten dat DGO de komende jaren exclusief blijft samenwerken met Aids Fonds/STOPAIDS NOW! in de vorm van adoptie van projecten en indien met andere organisaties samengewerkt wordt dan heeft Aids Fonds/STOP aids NOW hierbij minimaal altijd de bankfunctie voor deze projecten. De financiële opbrengst van het AmsterdamDiner wordt verzameld en geretourneerd via het Aids Fonds. Opbrengsten buiten het AmsterdamDiner gaan altijd in overleg met het Aids Fonds. DGO gebruikt hiermee het Aids Fonds altijd als keurmerk naar hun doelgroepen (immers Aids Fonds heeft een CBF Keurmerk)
2. DGO zal zich profileren als exclusief aanspreekpunt namens het Aids Fonds en STOP AIDSNOW! voor maatschappelijk geëngageerde bedrijven en vermogende particulieren in Nederland die actief willen bijdragen aan de mondiale strijd tegen HIV/Aids en andere hieraan gerelateerde levensbedreigende ziekten en projecten.
3. Aids Fonds/STOPAIDS NOW! voert al haar commerciële activiteiten naar het Nederlands bedrijfsleven en vermogende particulieren uit via DGO
4. De ambitie van deze samenwerkingsvorm is om door gezamenlijke investering meer betrokkenheid te genereren en middelen te werven voor de strijd tegen Aids en daarmee gepaard gaande problematieken; Aids Fonds/STOPAIDS NOW! staan financieel garant voor de kosten van fondsenwervers voor major donors en bedrijven
5. DGO is zich vanaf 2011 nog meer gaan concentreren op de bewustwording van de mondiale aidsproblematiek en andere aan aids gerelateerde levensbedreigende ziektes bij vermogende particulieren
6. Bij de verdeling van verantwoordelijkheden wordt zoveel mogelijk georganiseerd vanuit het principe: regie door DGO, uitvoering door derden
7. Focus vanaf 2011 op het Health Insurance Fund, het Medical Credit Fund en peer to peer projecten binnen het kader van gezondheidszorg . Inspiratie hiervoor komt via Aids Fonds/STOPAIDS NOW! en PharmAccess
8. Doelgroepen voor DGO blijven in de komende jaren het Nederlands bedrijfsleven en maatschappelijk geëngageerde vermogende particulieren in Nederland
9. Het jaarlijkse AmsterdamDiner blijft gehandhaafd. Het relatiemarketing activiteitenplan wordt uitgebreid

Visie, missie, ambitie 2012 – 2015
——————————————————————————————————————————–

De Grote Onderneming (DGO) is een organisatie die zich ten doel heeft gesteld om vanuit haar oorsprong en oprichters (in 1992 werd het eerste AmsterdamDiner gehouden), actief een bijdrage te leveren aan een wereld zonder aids. Een wereld zonder Aids is een wereld waarin groepen in de (internationale) samenleving worden gefaciliteerd om gezonder te kunnen leven.
Met andere woorden: een wereld zonder Aids zal dichterbij komen als goede gezondheidszorg en medicatie beschikbaar komen doordat vraag (mensen moeten medicatie kunnen verkrijgen/betalen) en aanbod (medische centra/medicatie) voor handen zijn. Dat is onze visie.
Vanuit bovengenoemde visie is het de missie van DGO om het Nederlandse bedrijfsleven actief te betrekken om die wereld zonder Aids te willen gaan realiseren. Daarnaast richt DGO zich op vermogende en welgestelde particulieren die vanuit zakelijke en historische achtergronden vermogen beschikbaar hebben om DGO materieel te steunen.
Dat actief betrekken van deze doelgroepen bij onze doelstelling doen we door tal van activiteiten te organiseren.
Het jaarlijkse AmsterdamDiner is de grootste en zichtbaarste activiteit die al ons denken, onze doelen en onze netwerken samenbrengt.
Het is de uitdrukkelijke ambitie van DGO een onafhankelijke organisatie te blijven. Daartoe is het noodzakelijk dat we onze inkomstenbronnen verbreden. De actualiteit geeft ons aan dat we eigenlijk vier belangrijke groepen kunnen onderkennen die zich aan DGO willen verbinden. Dat zijn: de sponsoren en gelegenheidsgevers van het AmsterdamDiner. De vermogende particulieren die jaarlijks een bedrag van tussen de tien en vijftigduizend euro beschikbaar willenstellen. De welgestelden die vanuit hun privé stichtingen/foundations bedragen van rond de 500.000 á één miljoen euro wensen te investeren. En werknemers van bedrijven die middels gunstige (fiscale) regelingen, maandelijks kleine bedragen ‘sparen’.
Zoals eerder omschreven is DGO een onafhankelijke organisatie. DGO stelt zich echter wel ten doel om efficiënt en effectief te werken en tegen zo laag mogelijke kosten de beschikbare gelden te besteden. Daarom verbindt DGO zich aan verwante organisaties (met bewezen kennis en uitvoeringskwaliteiten op het vlak van HIV/Aids bestrijding) die de beschikbare gelden ter plaatse namens DGO kunnen besteden (o.a. Aids Fonds/STOPAIDSNOW! en PharmAccess). DGO heeft daarvoor geen infrastructuur en zal die ook nooit zelf in het leven roepen. Met het Aids Fonds heeft DGO een overeenkomst waardoor zij de ‘bankfunctie’ op een inhoudelijke en prudente wijze kunnen vervullen. Met deze rol is de historische goede band met hen extra stevig.
AmsterdamDiner
Het AmsterdamDiner heeft zich sinds 1992 ontwikkeld tot een van de meest gewaardeerde charity diners in Nederland, met name vanwege de balans tussen kwalitatief hoogstaand entertainment en aandacht voor het goede doel. Dit moet je even aanpassen t/m 2011
Aanvankelijk vond het AmsterdamDiner plaats op de Dam. Door de groeiende belangstelling werd na vijf jaar uitgeweken naar de Gashouder op het terrein van de voormalige Westergasfabriek, waar het Diner twee maal werd georganiseerd. Van 2000 tot 2002 vond het Diner plaats in The Amsterdam. Vanaf 2002 tot heden is de Heineken Music Hall de locatie voor het Diner, dankzij de gastvrijheid van Heineken Brouwerijen.
Opbrengst AmsterdamDiner 2011
Op zaterdag 18 juni vond voor de 19de keer het AmsterdamDiner plaats. Ruim 1100 gasten namen in de Heineken Music Hall plaats aan tafel. De editie van 2011 bracht € 711.562,00 op.
Het succes van het AmsterdamDiner is te danken aan alle bijdragen van de donateurs en hun gasten, de sponsors, productsponsors en vrijwilligers.
Hoofdsponsors in 2011 waren ViiV Healthcare, Heineken Brouwerijen en Verhaaf Party Catering.
Bestemming Opbrengst AmsterdamDiner 2011
Het gedoneerde geld was bestemd voor het Medical Credit Fund. Dit fonds kiest een geheel eigen route om de gezondheidszorg in Afrika duurzaam te verbeteren. Niet door donaties, maar door het verstrekken van risicodragende leningen. Dokters in Afrika kunnen niet aan kredieten komen om de minimale kwaliteit van hun praktijken te garanderen. Met de opbrengst van het AmsterdamDiner worden in eerste instantie hele kleine leningen verstrekt, die gaandeweg kunnen worden opgevoerd. De zorginstantie of de dokter moet uiteraard wel aan haar terugbetalingsverplichting voldoen.
Dat het AmsterdamDiner met de ondersteuning van dit project een goede keuze heeft gemaakt is wel gebleken uit het feit dat niemand minder dan President Obama dit fonds de G20 SME Finance Challenge Award uitreikte. Ook Prinses Maxima gaf uiting aan haar grote steun en sympathie voor dit fonds. Zij bezocht dokter John, die een klein ziekenhuis in de sloppenwijken van Dar Es Salaam runt. Dankzij het fonds heeft hij een investering kunnen doen in onder andere zijn verloskamer, waardoor vrouwen nu veiliger kunnen bevallen. Door de verbetering van deze kamer heeft hij aanzienlijk meer zwangere vrouwen kunnen helpen en heeft zijn eerste aflossing van de lening met gemak kunnen betalen.

Nieuw Denken, Anders doen
————————————————————————————————————————————–‘Nieuw denken, ander s doen’ was de slogan van het AmsterdamDiner 2011: Niet doneren, maar investeren!! Een nieuwe vorm van ontwikkelingssamenwerking. Het Medical Credit Fund (MCF) stelt risicodragend kapitaal beschikbaar aan de lokale banken, die het vervolgens tegen een betaalbare rente lenen aan klinieken. Het Fonds leert tegelijkertijd aan dokters om ondernemer te zijn, zodat zij efficiënter en effectiever kunnen werken. In 2011 zijn 70 gezondheidscentra in 4 landen aangesloten bij dit MCF-programma.
Waar andere organisaties direct geld geven, ondersteunt het Medical Credit Fund met een strak gerunde organisatie de klinieken gedurende het gehele traject. Van garantie bij de lening tot verbouwing en van aanschaf van apparatuur tot begeleiding en trainingen. Daarmee verschuift de hulp van doneren naar investeren, wat op den duur voor iedereen beter is . Zeker voor de armste bevolkingsgroepen in Afrika, die nu nog nauwelijks toegang hebben tot goede medische zorg: ‘Nieuw denken, anders doen!’

Partners DGO
Aids Fonds
Het Aids Fonds mobiliseert de samenleving voor de nationale én internationale strijd tegen HIV/Aids. Het bevordert de ondersteuning van mensen met HIV/Aids op medisch, psychosociaal, en maatschappelijk terrein en door directe financiële hulpverlening. Het stimuleert preventieactiviteiten om nieuwe HIV-infecties te voorkomen. Deze missie is gericht op concrete doelen, met het oog op ‘vandaag, morgen en overmorgen’; zowel in Nederland, Europa als in ontwikkelingslanden.
Zie ook www.Aidsfonds.nl
STOP AIDS NOW!
STOP AIDS NOW! (SAN) werft fondsen om meer Aids-projecten in ontwikkelingslanden beter te kunnen ondersteunen; verder wil SAN de Nederlandse samenleving informeren over de Aids-problematiek om zo de steun voor de mondiale strijd tegen HIV/Aids te vergroten en wil SAN politieke steun verwerven voor de strijd tegen Aids, zowel nationaal als internationaal.
Zie ook www.stopAidsnow.nl

Bestuur 2011
Voorzitter: Jacques Kuyf, CEO FD Mediagroep
Vice voorzitter: Annemiek Louwers, communicatie-adviseur en interim Manager
Penningmeester: Piet Boogert, General manager Lloyd Hotel
Secretaris: Erik Muller, senior communicatie adviseur / partner van Hulzen
Leden: Ria Eijken
Jan Riemens, CEO van Zoom-In
Initiatiefnemer en Directeur
Robert Weyhenke
Bureau De Grote Onderneming
Postbus 94643
1090 GP Amsterdam
Telefoon 0858779708
Fax 020-3304538
Mobiel 06-15047603
E-mail Robert Weyhenke
www.degroteonderneming.nl
De Stichting De Grote Onderneming is gevestigd te Amsterdam is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 412115640001

Donateurs DGO 2011
Abbott B.V.
Accor Hotels Nederland
Achmea Corporate Accounts
Accres Real Estate N.V.
AEGON
AKD
AKZO NOBEL N.V.
Alexander en Otto Stichting
Apotheekzorg B.V.
Bank Insinger de Beaufort N.V.
Boehringer Ingelheim
Breevast B.V.
British American Tobacco
Bugaboo International
Business Class B.V.
Canon Nederland N.V.
Conclusion
Dam en Partners Architecten
De heer D.M. Burger
De heer D. de Villeneuve
De heer F. Moolenaar
ENO
Epifanes/Werdol B.V.
Essent
First Atjeh Holding
Franmar Holding B.V.
M.A.C. Cosmetics
Gilead Sciences
Heineken N.V.
Hypotheek Visie Centrale B.V.
Janssen
Johma Salades
Kennedy Van der Laan
Louis Vuitton
Loyens & Loeff N.V.
Medeco B.V.
Media Landscape
Merck Sharp & Dohme
Mevrouw M. Heijn
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Multi Corporation B.V.
Nutricia NL
Oosterberg B.V.
OVG Projektontwikkeling B.V.
People and Beyond
Plantwijck B.V.
Providence Capital
Rademaker Beheer
Randstad Nederland B.V.
Teva Nederland B.V.
Stichting DOEN
Unilever Nederland Holdings B.V.
Van den Oetelaar Investments B.V.
ViiV Healthcare
GlaxoSmithKline
Vink & Partners
Vos Investment Groep
Vroom & Dreesmann Warenhuizen B.V.
Wellnessresort de Zwaluwhoeve
Ziggo

De jaarrekeningen van Stichting De Grote Onderneming zijn op aanvraag (rob@degroteonderneming.nl) beschikbaar bij Bureau De Grote Onderneming.

Download hier de jaarrekening 2011

 

Share Button