Jaarverslag 2009 - Amsterdam Diner Foundation

Profiel De Grote Onderneming

De Grote Onderneming (DGO) is een platform van maatschappelijk geëngageerde bedrijven die actief bijdragen aan de mondiale strijd tegen Aids en daarmee verwante ziektes. DGO steunt projecten in ontwikkelingslanden met financiële en praktische hulp. Ook biedt zij deelnemende bedrijven inspiratie en netwerkmogelijkheden. De Grote Onderneming is een initiatief van de Stichting AmsterdamDiners en het Aids Fonds en is sinds 2007 ondergebracht in de Stichting De Grote Onderneming.
Doelstellingen 2008 – 2010
• Het stimuleren van bewustwording van de mondiale aids problematiek en andere aan hiv en aids gerelateerde levensbedreigende ziektes bij het Nederlandse bedrijfsleven, met name bij de top 100 bedrijven in Nederland en bedrijven die vestigingen hebben in de ontwikkelingslanden waar de HIV/aidsproblematiek sociaal maatschappelijk en economische gevolgen heeft.
• Het vergroten van het draagvlak bij het Nederlandse bedrijfsleven voor de mondiale bestrijding van HIV/Aids en andere aan aids gerelateerde levensbedreigende ziektes.
• DGO positioneren als het aanspreekpunt voor het Nederlandse bedrijfsleven voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met de wereldwijde Aidsproblematiek als uitgangspunt.
• Bewustwording van de mondiale aidsproblematiek en andere levensbedreigende ziektes bij vermogende Nederlandse particulieren
Feiten over HIV en Aids
Wereldwijd zijn 33 miljoen mensen – waarvan 2,0 miljoen kinderen – geïnfecteerd met HIV. Jaarlijks vinden 1,8 miljoen nieuwe infecties plaats, waarvan 420.000 bij kinderen. De prevalentie onder kwetsbare groepen zoals mannen die seks hebben met mannen, sekswerkers en druggebruikers is overal ter wereld veel hoger dan onder de overige bevolking.
De epidemie heeft een ander karakter in verschillende delen van de wereld. In Afrika is sprake van een gegeneraliseerde epidemie, terwijl in Azië nu nog sprake is van een geconcentreerde epidemie. Ook de wijze waarop HIV zich verspreid verschilt per regio. Zo wordt HIV in Oost-Europa in 85% van de gevallen overgedragen door drugsgebruik. In Afrika wordt HIV met name overgedragen door seksueel contact, hoewel de overdracht door onveilig drugsgebruik toeneemt.
De wereldwijde bestrijding loopt nog achter. Slechts 12% van alle mensen ter wereld weet zijn of haar besmettingsstatus.
Mannen en vrouwen hebben momenteel gelijke toegang tot behandeling. Wel is de last die vrouwen door Aids moeten dragen onevenredig hoog. Zo draaien vrouwen vaak op voor de zorg voor weeskinderen en de verzorging van mensen die ziek zijn.

AmsterdamDiner
Het AmsterdamDiner heeft zich sinds 1992 ontwikkeld tot een van de meest gewaardeerde charity diners in Nederland, met name vanwege de balans tussen kwalitatief hoogstaand entertainment en aandacht voor het goede doel. De 17 edities hebben samen € 4.304.206,00 opgebracht voor de Aidsbestrijding (t/m 2009).
Aanvankelijk vond het AmsterdamDiner plaats op de Dam. Door de groeiende belangstelling werd na vijf jaar uitgeweken naar de Gashouder op het terrein van de voormalige Westergasfabriek, waar het Diner twee maal werd georganiseerd. Van 2000 tot 2002 vond het Diner plaats in The Amsterdam. Vanaf 2002 tot heden is de Heineken Music Hall de locatie voor het Diner, dankzij de gastvrijheid van Heineken Brouwerijen
Het AmsterdamDiner 2009
Op zaterdag 20 juni vond voor de 17de keer het AmsterdamDiner plaats. Ruim 1100 gasten namen in de Heineken Music Hall plaats aan tafel. De editie van 2009 bracht € 544.206,00 op.
Het succes van het AmsterdamDiner is te danken aan alle bijdragen van de donateurs en hun gasten, de sponsors, productsponsors en vrijwilligers.
Hoofdsponsors in 2009 waren GlaxoSmithkline, de Steenkorrel, Heineken Brouwerijen en Verhaaf Party Catering.
Financiële crisis
Dit jaar deed de financiële crisis in Nederland duidelijk haar intrede. Deze crisis trof ontwikkelingslanden extra hard, met als gevolg dat de gezondheidszorg in deze landen nog verder verslechterde. Ook de behandeling van mensen met HIV en aids kwam in 2009 in gevaar.
De verzwakking van de economie in ontwikkelingslanden leidde tot minder overheidsinvesteringen in gezondheidszorg. Daar bovenop kwamen de effecten van afnemende hulp vanuit het Westen als gevolg van de crisis. Tenslotte hadden ook de gezinnen zelf minder inkomen en konden zij dus minder besteden aan gezondheidszorg, terwijl in ontwikkelingslanden ruim 50% van de kosten door individuen zelf betaald moest worden. Zo leidde de financiële crisis in het Westen ertoe dat de toch al zwakke gezondheidszorg in ontwikkelingslanden verslechterde en dat mensen noodzakelijke medische zorg uitstelden. Meer ziekte, armoede en uiteindelijk een toenemend aantal sterfgevallen waren daarvan het resultaat.

Van 2004 tot 2009 was een indrukwekkende vooruitgang geboekt in de strijd tegen aids. Inmiddels werden ruim 3 miljoen mensen effectief behandeld met virus remmende medicijnen. Hoewel dit nog maar een derde was van de mensen die behandeling nodig hadden, is het een grote vooruitgang ten opzichte van vijf jaar geleden toen bijna niemand behandeld werd in ontwikkelingslanden. Het AmsterdamDiner riep het bedrijfsleven en vermogende particulieren op juist nú de strijd tegen aids niet in de steek te laten. Monique Heijn, onze ambassadeur verwoordde het als volgt: “Als we nu niet volhouden, en juist nú extra investeren, dan is de kans groot dat alles wat we opgebouwd hebben weer afgebroken wordt en aids weer een doodsvonnis wordt.”

Opbrengst AmsterdamDiner 2009
Het AmsterdamDiner 2009 bracht geld bijeen voor het Health Insurance Fund en PRIDE, een Mikro krediet organisatie ondersteund door HIVOS . Mikrokrediet organisaties stellen mensen in staat economisch op eigen benen te staan door een bedrijfje te starten. Als zij echter ziek worden door de gevolgen van HIV en Aids, bestaat direct het risico op ernstige ziekte en armoede. Door koppeling met het Health Insurance Fund – een Nederlands initiatief van PharmAccess dat een eenvoudig ziekenfonds introduceert voor Afrika – wordt goede zorg gegarandeerd tegen een betaalbare prijs.
Opbrengst AmsterdamDiner 2009: out of the box!
__________________________________________________________________________________

Het thema van het AmsterdamDiner was ‘Out-of–the-box’-denken. De aanwezigen werden geprikkeld om buiten alle kaders te denken en juist in deze tijd van economische crisis te investeren in de gezondheidszorg van ontwikkelingslanden. Op ludieke wijze werden de gasten met het ‘out-of-the-box’-concept geconfronteerd. Voor één keer waren de tafels bij binnenkomst nog niet gedekt. Op iedere tafel stond een grote doos. Margreet Dolman, moedigde de gasten aan om de doos te openen en met de spullen zelf hun tafel te dekken.

Robert Weyhenke (directeur De Grote Onderneming) beklemtoonde in zijn speech, dat out-of-the-box denken nodig is. “Zoals we out-of-the-box moeten denken om de crisis in eigen land aan te pakken, zo moeten we dat ook doen in de strijd tegen aids”.

6 Bekende Nederlanders werden gevraagd om ‘out-of-the-box te denken en een simpele houten ‘box’ om te toveren tot een kunstwerk of statement. Tijdens de Silent Auction werden de boxen van Jan Cremer, Mies Bouwman, Cees Dam, Albert Heijn, Marlies Dekkers en Paul Verhoeven geveild.

2008

Partners DGO
Aids Fonds
Het Aids Fonds mobiliseert de samenleving voor de nationale én internationale strijd tegen HIV/Aids. Het bevordert de ondersteuning van mensen met HIV/Aids op medisch, psychosociaal, en maatschappelijk terrein en door directe financiële hulpverlening. Het stimuleert preventieactiviteiten om nieuwe HIV-infecties te voorkomen. Deze missie is gericht op concrete doelen, met het oog op ‘vandaag, morgen en overmorgen’; zowel in Nederland, Europa als in ontwikkelingslanden.
Zie ook www.Aidsfonds.nl
STOP AIDS NOW!
STOP AIDS NOW! (SAN) werft fondsen om meer Aids-projecten in ontwikkelingslanden beter te kunnen ondersteunen; verder wil SAN de Nederlandse samenleving informeren over de Aids-problematiek om zo de steun voor de mondiale strijd tegen HIV/Aids te vergroten en wil SAN politieke steun verwerven voor de strijd tegen Aids, zowel nationaal als internationaal.
Zie ook www.stopAidsnow.nl

Bestuur 2009
Voorzitter: Peter van Rooijen, board member Global Fund for AIDS, Tuberculosis and Malaria
Vice voorzitter: Monique Heijn – Everwijn Lange
Penningmeester: Piet Boogert, General manager Lloyd Hotel
Secretaris: Erik Muller, senior communicatie adviseur / partner van Hulzen
Leden: Ria Eijken
Annemiek Louwers,communicatie-adviseur en interim manager,
Initiatiefnemer en Directeur
Robert Weyhenke
Bureau De Grote Onderneming
Postbus 94643
1090 GP Amsterdam
Telefoon 0858779708
Fax 020-3304538
Mobiel 06-15047603
E-mail Robert Weyhenke
www.degroteonderneming.nl
De Stichting De Grote Onderneming is gevestigd te Amsterdam is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 412115640001

 

Download hier de jaarrekening 2009

 

Share Button