De foundation

Doel

De AmsterdamDiner Foundation is een organisatie die zich ten doel heeft gesteld om vanuit haar oorsprong en oprichters (in 1992 werd het eerste AmsterdamDiner gehouden), actief een bijdrage te willen leveren aan een wereld zonder aids. Een wereld zonder aids is een wereld waarin groepen in de (internationale) samenleving worden gefaciliteerd om gezonder te kunnen leven. Met andere woorden: een wereld zonder aids zal dichterbij komen als goede gezondheidszorg en medicatie beschikbaar komen doordat vraag (de mens moet medicatie kunnen verkrijgen/betalen) en aanbod (medische centra/medicatie) voor handen zijn.

Vanuit bovengenoemde visie is het de missie van de AmsterdamDiner Foundation om het Nederlandse bedrijfsleven actief te betrekken om die wereld zonder aids te realiseren. Naast het bedrijfsleven richt AmsterdamDiner Foundation zich op vermogende en welgestelde particulieren die vanuit zakelijke en/of historische achtergronden het vermogen beschikbaar hebben om AmsterdamDiner Foundation materieel te willen steunen. Dat actief betrekken van onze doelgroep bij onze doelstelling doet AmsterdamDiner Foundation door een aantal van activiteiten te organiseren, door het jaar heen.

Missie

De AmsterdamDiner Foundation is dé portal richting het bedrijfsleven en vermogende particulieren naar het ondersteunen van initiatieven met betrekking tot de hiv/aids-problematiek.  Aids is een mondiaal probleem met tegelijkertijd een nationale dimensie. Aids krijgt steeds meer belangstelling in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen beleid van bedrijven. De strijd tegen aids heeft steeds nadrukkelijker een economisch belang. Dat geldt zeker voor bedrijven met vestigingen of relaties in ontwikkelingslanden. Tenslotte treft aids vooral jonge mensen in de productieve jaren van hun leven; een doelgroep waarvan de gezondheid en het welzijn voor het bedrijfsleven van groot belang is.

Activiteiten AmsterdamDiner Foundation

De AmsterdamDiner Foundation heeft in principe 2 hoofdactiviteiten op jaarbasis:

Naamsverandering

In 2013 heeft er een naamsverandering van de Stichting plaatsgevonden.
De naam De Grote Onderneming werd vervangen door Stichting AmsterdamDiner Foundation.

AmsterdamDiner 2020
06 juni 2020 - AFAS Live
Reserveer een tafel