Proud Partner - Amsterdam Diner Foundation

Het Proud Partner Programma voor kwetsbare jongeren in Ethiopië en Kenia

 

Het Proud Partner Programma (PPP) – een initiatief van de AmsterdamDiner Foundation in samenwerking met aidsfonds– biedt bedrijven en particulieren de mogelijkheid om van begin tot eind betrokken te blijven bij speciaal daarvoor geselecteerde projecten.

Het gaat het om projecten in Ethiopië en Kenia,  aidsfonds heeft goede contacten en expertise in Ethiopië en Kenia en kan daardoor een goede uitvoering van de projecten garanderen.

Binnen de PPP-projecten staat een menswaardig toekomstperspectief centraal voor aanwijsbaar kwetsbare Afrikaanse jong volwassene waarvan de ouders veelal gestorven zijn aan de gevolgen van aids.  De jong volwassene zijn vaak in een moeilijke positie door de gevolgen van HIV en Aids en zijn daardoor vaak ondervoed

hebben nauwelijks toegang tot gezondheidzorg en moeten werken, aan het huishouden bij te dragen, waardoor ze vaak stoppen met school en worden ook flink gediscrimineerd

Met het Proud Partner Programma kunnen we het lot van deze jongeren op een aantoonbare manier verbeteren!

Uw eigen wijk

Door deelname aan het Proud Partner Programma kunt u een eigen wijk in Ethiopië of Kenia adopteren.

Afhankelijk van de behoeften van de jongeren in de wijk valt te denken aan items als:

  • Voorlichting geven over gezondheidszorg zoals HIV en aids, family planning, toegang tot gezondheidszorg (hieronder valt ook het testen). Deze voorlichting is gericht op zowel kinderen als hun verzorgers
  • Het opzetten van programma’s voor microkredieten, de zogeheten zelfhulpgroepen (sociaal economisch), waar verzorgers advies krijgen hoe met geld om te gaan en een bedrag kunnen lenen om bijvoorbeeld een eigen bedrijf te starten
  • Op het gebied van onderwijs: toegankelijk maken van onderwijs voor kinderen door betalen van schoolboeken en het verzorgen van voor- en naschoolse opvang. Op deze opvang krijgen de kinderen de mogelijkheid om te sporten en kunnen ze een vak leren, zoals naaister, lasser enz.
  • Het opzetten van een programma tot jonge ondernemer.

Dit alles uiteraard naar behoefte van de wijken en uitsluitend op advies van de lokale hulpinstanties; elke wijk heeft immers specifieke wensen voor het welzijn van haar kwetsbare jongeren.

Door de adoptie van deze wijk kunt u uiting geven aan uw maatschappelijke betrokkenheid en kunt u ook de concrete ontwikkelingen en resultaten van uw eigen project blijven volgen. Dat schept duidelijkheid en betrokkenheid voor u.

De bijdrage voor het Proud Partner Programma is maximaal € 80.000 over drie jaar. Met deze bijdrage zorgt aidsfonds dat de jongeren in de wijk de voorzieningen krijgen die ze nodig hebben. Het doel is om deze wijk na drie jaar zelfstandig te laten functioneren, zonder financiële steun van buitenaf.

Overwegingen om te participeren in het Proud Partner Programma voor u:

  • Eigen concreet project;
  • Project is gemakkelijk te bezoeken;
  • Het volgen van de ontwikkelingen en resultaten van de wijk is gemakkelijk; immers ontvangt u van aidsfonds jaarlijks een update van de ontwikkelingen van uw wijk.
  • Als Proud Partner helpt u de kwetsbare jongeren in Ethiopië of Kenia aan een betere toekomst!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Robert Weyhenke
Email Robert@amsterdamdinerfoundation.nl
Mobiel 06 15 04 76 03

Of

Hermi Herweijer
Email Hermi@amsterdamdinerfoundation.nl
Mobiel 06 20865211

 

Share Button