Het Proud Partner Programma

Het Proud Partner Programma (PPP) – een initiatief van de AmsterdamDiner Foundation in samenwerking met het aidsfonds– biedt bedrijven en particulieren de mogelijkheid om van begin tot eind betrokken te blijven bij speciaal daarvoor geselecteerde projecten.

Het gaat hierbij om projecten in Ethiopië en Kenia. Het aidsfonds heeft goede contacten en expertise in Ethiopië en Kenia en kan daardoor een goede uitvoering van deze projecten garanderen.

Binnen de Proud Partner Programma- projecten staat een menswaardig toekomstperspectief centraal voor aanwijsbaar kwetsbare Afrikaanse jong volwassene waarvan de ouders veelal gestorven zijn aan de gevolgen van aids.  De jong volwassene zijn vaak in een moeilijke positie door de gevolgen van HIV en aids en zijn daardoor vaak ondervoed, hebben nauwelijks toegang tot gezondheidszorg en moeten werken om aan het huishouden bij te dragen, waardoor ze vaak stoppen met school. Tevens worden deze kwetsbare kinderen ook flink gediscrimineerd, of zelfs verstoten door hun omgeving.

Met het Proud Partner Programma kunnen we het lot van deze jongeren op een aantoonbare manier verbeteren!

Uw eigen wijk

Door deelname aan het Proud Partner Programma kunt u een eigen wijk adopteren.

Afhankelijk van de behoeften van de jongeren in de wijk valt te denken aan:

  • Voorlichting geven over gezondheidszorg zoals HIV en aids, family planning, toegang tot gezondheidszorg (onder andere ook testen en vaccinaties). Deze voorlichting is gericht op zowel kinderen als hun verzorgers
  • Het opzetten van programma’s voor microkredieten, de zogeheten sociaal economische zelfhulpgroepen, waar verzorgers advies krijgen hoe beter met geld om te gaan en zij een bedrag kunnen lenen om bijvoorbeeld een eigen bedrijf te starten
  • Op het gebied van onderwijs: toegankelijk maken van onderwijs voor kinderen, onder andere door het betalen van schoolboeken en het verzorgen van voor- en naschoolse opvang. Op deze opvang krijgen de kinderen de mogelijkheid om te sporten en kunnen zij tevens een vak leren.
  • Het opzetten van een programma om deze jongeren klaar te stomen tot jonge ondernemer.

Dit alles uiteraard naar behoefte van de wijken en uitsluitend op advies van de lokale hulpinstanties; elke wijk heeft immers specifieke wensen voor het welzijn van haar kwetsbare jongeren.

Door adoptie van deze wijk kunt u uiting geven aan uw maatschappelijke betrokkenheid en kunt u ook de concrete ontwikkelingen en resultaten van uw eigen project blijven volgen. Dat schept duidelijkheid en betrokkenheid voor u.

De bijdrage voor het Proud Partner Programma is maximaal € 80.000 over drie jaar. Met deze bijdrage zorgt aidsfonds dat de jongeren in de wijk de voorzieningen krijgen die ze nodig hebben. Het doel is om dat deze wijk na drie jaar zelfstandig en zonder financiële steun van buitenaf kan functioneren.

Overwegingen om te participeren in het Proud Partner Programma voor u:

  • Een eigen en zeer concreet project;
  • Mogelijkheid om het project te bezoeken en zo met eigen ogen te zien wat er wordt gerealiseerd;
  • Het volgen van de ontwikkelingen en resultaten van de wijk is gemakkelijk; u ontvangt van aidsfonds jaarlijks een update van de ontwikkelingen van uw wijk;
  • Als Proud Partner helpt u de kwetsbare jongeren in Ethiopië of Kenia aan een betere toekomst!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Brandon O’Dell
Email brandon.odell@hetamsterdamdiner.nl

Of

Hermi Herweijer
Email Hermi.herweijer@hetamsterdamdiner.nl

ADF-mobiel 06 20865211

Het verhaal van Helena

Tijdens ons bezoek eind februari 2012 aan de stad Debre Birhan in Ethiopië ontmoetten wij in een wijk van deze stad de 16-jarige Helena. Op haar 12de stierven haar vader en moeder vlak na elkaar aan de gevolgen van aids. Daarna werd ze verstoten uit het kleine dorp waar ze woonde. Ze is te voet naar Debre Birhan gegaan, zonder een cent op zak en haar enige mogelijkheid om te overleven was de prostitutie.

Nu, vier jaar later, heeft ze samen met een 18-jarige vriendin een hutje in de Debre Birhan. Van haar prostitutiewerk kan ze net de huur betalen, verder houdt ze niets over. Gelukkig doet ze het altijd safe en is ze niet hiv-besmet. Maar dat is dan ook het enige positieve in haar leven.

Door het leven dat Helena leidt zal geen man met haar willen trouwen. En is ze waarschijnlijk op haar 30ste tot de bedelstaf veroordeeld. Zo’n vrolijk lief meisje en dan zo’n leven! Door deelname aan het Proud Partner Programma kunnen kwetsbare kinderen zoals Helena een betere toekomst krijgen.

We bezochten ook een wijk in de buurt van Debre Birhan, waarbij een Nederlands bedrijf geïnvesteerd had in een molen om de verbouwde graansoorten te verwerken. Dit heeft een boel werkgelegenheid gecreëerd met inkomsten voor de bewoners. Door deze inkomsten heeft de wijk kunnen investeren in een naschoolse opvang voor de armste jongeren. Door deze opvang krijgen kwetsbare kinderen uit deze wijk nu ook voedsel, educatie, aidsvoorlichting en natuurlijk…..een toekomst en levensplezier!!!

Het Proud Partner Programma stelt deze wijk als voorbeeld voor haar programma:

AmsterdamDiner 2020
06 juni 2020 - AFAS Live
Reserveer een tafel