Jaarverslag 2015

Profiel AmsterdamDiner Foundation

De AmsterdamDiner Foundation (AF)  is een platform van maatschappelijk geëngageerde bedrijven en vermogende particulieren die actief bijdragen aan de mondiale strijd tegen Aids en daarmee verwante ziektes.  AF steunt projecten in Nederland en ontwikkelingslanden met financiële en praktische hulp. Ook biedt zij deelnemende bedrijven inspiratie en netwerkmogelijkheden.

Het AmsterdamDiner 2015

Op zaterdag 30 mei vond voor de 23ekeer het AmsterdamDiner plaats. Ruim 1100 gasten namen in de Heineken Music Hall plaats aan tafel. De editie van 2015 bracht netto € 603.480,29 op.

Het succes van het AmsterdamDiner is te danken aan alle bijdragen van de donateurs en hun gasten, de sponsors, productsponsors en vrijwilligers.

2015: AmsterdamDiner continueert het onderzoeksproject van professor Dokter Joep Lange

Het AmsterdamDiner ondersteunde nog een keer het thema van 2014.

Wederom werd er in de 23-jarige geschiedenis van het AmsterdamDiner een belangrijke stap gezet naar een wereld zonder AIDS.

Het ging om een cruciale doorbraak in de behandeling van HIV. Een methode die uitzicht biedt op genezing, maar die verder ontwikkeld en toegepast moet worden. Dit wordt in Nederland gedaan. Een project, dat van wereldbetekenis is. Het AmsterdamDiner hielp wederom het onderzoek hiervoor, dat onder leiding  van de Nederlandse HIV-expert Prof. Dr. Joep Lange mogelijk gemaakt werd. Helaas is Joep Lange omgekomen tijdens de vreselijke ramp met de MH17 in 2014. Zijn werk

 

In 2014 is er een team samengesteld met alle partijen die betrokken waren bij de aidsbestrijding in Amsterdam: Het zogenaamde H-team. Dit team zoekt (heel actief) naar alle mensen, die recentelijk geïnfecteerd zijn met het HIV-virus. Bij gebleken seropositiviteit krijgen deze mensen onmiddellijk HIV-medicijnen. Kort na de besmetting is het virus namelijk heel besmettelijk. De meeste mensen weten dan nog niet dat ze zijn besmet en dragen hierdoor het virus dan ook snel over.

Het eerste stadium van besmetting is het punt waar het onderzoek wil ingrijpen. Door mensen snel medicijnen te geven is de verwachting dat het virus blijvend kan worden onderdrukt. Het AmsterdamDiner 2015 ondersteunde met de opbrengst dit onderzoek, want als deze aanpak bewezen kan worden snijdt het mes aan 2 kanten:

 • Mensen hoeven niet meer levenslang aan de medicatie
 • Mensen aan de medicatie kunnen anderen niet meer besmetten

De resultaten van dit onderzoek kunnen dus van grote betekenis zijn voor Amsterdam, Nederland en de rest van de wereld.

Amsterdam is hierbij de eerste Europese stad, die start met een project om de bestrijding van HIV te elimineren.

Geschiedenis en ontwikkeling AmsterdamDiner

Op 19 juli 1992 werd het eerste AmsterdamDiner op de Dam georganiseerd. Aanleiding was het internationale aidscongres, dat rondom die datum in de RAI werd georganiseerd. Het congres zou oorspronkelijk in Boston worden georganiseerd, maar Amerika had die rare regel, dat seropositieven niet welkom waren in het land. Hoe kun je een aidscongres organiseren als de doelgroep niet welkom is?

Toen werd het congres naar Amsterdam verplaatst en waren alle hotels plotseling in het laagseizoen volgeboekt! De 5-sterren hotels sloegen toen de handen in een en besloten gezamenlijk eenmalig (!) een benefietdiner ten bate van het Aids Fonds te organiseren!

En nu dus 23 jaar later het 23eAmsterdamDiner! Wat hebben we veel bereikt. In Europa en Amerika is aids geen dodelijke ziekte meer. Met goede medicatie heb je als HIV-geïnfecteerde grote kans op een redelijk normaal leven.

In Afrika ligt dat gewoon heel anders. HIV en aids is daar moeilijk te bestrijden als het algemene niveau van de gezondheidszorg niet op peil is. Daarom richt AF zich, vanuit als basis de aidsproblematiek, ook steeds meer ook op andere levensbedreigende ziektes zoals malaria, TBC en problemen als hongersnood, het verstrekken van micro kredieten etc.

Vanuit deze basis pakt AF de aidsproblematiek aan, want aids en al haar verwante andere problematieken treft vaak jonge mensen in de productieve jaren van hun leven; een doelgroep waarvan de gezondheid en het welzijn voor een land van groot belang zijn.

 

Fondsenwerving AmsterdamDiner 2015

Het AmsterdamDiner heeft in 2015 op de volgende manieren geld verworven:

 • Tafelverkoop; een tafel biedt plaats aan 10 personen en kost € 7.500,00
 • Opbrengst loterij tijdens de avond
 • Opbrengst Stille Veiling tijdens de avond
 • Opbrengst invulling donatieformulier

Partners AF

Aids Fonds

Het Aids Fonds mobiliseert de samenleving voor de nationale én internationale strijd tegen HIV/Aids. Het bevordert de ondersteuning van mensen met HIV/Aids op medisch, psychosociaal, en maatschappelijk terrein en door directe financiële hulpverlening. Het stimuleert preventieactiviteiten om nieuwe HIV-infecties te voorkomen. Deze missie is gericht op concrete doelen, met het oog op ‘vandaag, morgen en overmorgen’; zowel in Nederland, Europa als in ontwikkelingslanden.

Zie ook www.Aidsfonds.nl

STOP AIDS NOW!

STOP AIDS NOW!  (SAN) werft fondsen om meer Aids-projecten in ontwikkelingslanden beter te kunnen ondersteunen; verder wil SAN de Nederlandse samenleving informeren over de Aids-problematiek om zo de steun voor de mondiale strijd tegen HIV/Aids te vergroten en wil SAN politieke steun verwerven voor de strijd tegen Aids, zowel nationaal als internationaal.

Zie ook www.stopAidsnow.nl

Bestuur 2015

Voorzitter: Jacques Kuyf, CEO Financieele Dagblad en BNR Radio
Vice voorzitter: Frederieke Leeflang, voorzitter Raad van Bestuur Boekel de Nerée
Penningmeester: Piet Boogert, General manager Lloyd Hotel
Leden: Erwin van Lambaart, directeur Niehe Media
Danny Menken, managing Director Infostrada
Peter Portegies, Medisch expert HIV en werkzaam als internist OLVG
Hans Leentjes, President Northern Europe Manpower Group
Desiree Munnichs, Private Wealth Manager ING Bank

Het bestuur ontvangt op geen enkele wijze een vergoeding voor hun taken.

 

Specifieke taken bestuur AmsterdamDiner Foundation in 2014:

 • Jacques Kuyf:
  • Voorzitter
  • Aanspreekpunt Rob (1x per maand overleg)
  • Eindverantwoordelijk
  • Tafelverkoop AmsterdamDiner
  • Presentatie PPP en Dinner for Friends aan netwerk
  • Contactpersoon samen met Rob voor AF/SAN

 

 • Erwin van Lambaart:                                         Creativiteit
  • Creatieve invulling AmsterdamDiner
  • Overleg en begeleiding hierover met Frans, Frank en Rob
  • Tafelverkoop AmsterdamDiner
  • Presentatie PPP en Dinner for Friends aan netwerk
  • Vertegenwoordiger namens bestuur in ambassadeursclub PPP

 

 • Frederieke Leeflang:                         Financiën/legal en netwerken
  • Aanspreek persoon financiële  kanten AmsterdamDIner Foundation
  • Tafelverkoop AmsterdamDiner via netwerk
  • Presentatie PPP en Dinner for Friends aan netwerk
  • Juridische aspecten voor AmsterdamDiner Foundation

 

 

 • Danny Menken:                                                    Nieuw netwerk
  • Tafelverkoop AmsterdamDiner via nieuw (jong) netwerk
  • Advies Social Media
  • Presentatie PPP en Dinner for Friends aan netwerk

 

 • Piet Boogert:                                        Financiën
  • Financiële begeleiding AmsterdamDiner Foundation
  • Contactpersoon met accountant AF
  • Contactpersoon jaarlijkse loterij AmsterdamDiner
  • Presentatie PPP en Dinner for Friends aan netwerk

 

 • Peter Portegies:                                                    Medisch expert
  • Expert op het gebied van aids
  • Contactpersoon thema 2013
  • Tafelverkoop via (medische) netwerk
  • Presentatie PPP en Dinner for Friends aan netwerk
 • Hans Leentjes
  • Tafelverkoop via netwerk
  • Presentatie Dinner for Friends aan netwerk
  • Presentatie PPP aan netwerk
 • Desiree Munnichs
  • Tafelverkoop via netwerk
  • Adviseur bewerking vermogende particulieren

 

Initiatiefnemer en Directeur

Robert Weyhenke

Bureau AmsterdamDiner Foundation

Postbus 94643
1090 GP Amsterdam
Mobiel  06-15047603
E-mail Robert Weyhenke

www.amsterdamdinerfoundation.nl

De Stichting AmsterdamDiner Foundation is gevestigd te Amsterdam  is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 412115640001

Donateurs AF 2015

ABC Legal

ABN Amro Bank

Accenture

Albert Heijn

Amsterdam RAI

Boekhoorn M&A

Breevast

Douwe Egberts

Emo Life

Franmar Holding

Gilead Sciences

HIV-team Haga Ziekenhuis Den Haag

HOMIJ Technische Installaties

ING Bank

Innocom

Jan Andreae en Partners

Jan van Goyen Apotheek

Manpower Group

McJawl Invest

Medeco

GAUD

Heineken Nederland

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Nationale Postcode Loterij

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Oosterberg B.V.

OVG Projectontwikkeling

Pensioen A.C. Wijnen

Plantwijck

Productie Soldaat van Oranje

Rademaker Beheer

Randstad Nederland

Beheer in Clarissima Capital

Schamhart Beheer

Nederlandse Staatsloterij

Stichting Klinische Neurologie OLVG

The Good Impact Company

ViiV Healthcare

Winnipig B.V.

Solar Nederland B.V.

Ziggo

________________________________________________________________

Via deze linkkunt u het financiële jaarverslag 2015 downloaden.