Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

Profiel AmsterdamDiner Foundation

De AmsterdamDiner Foundation (AF)  is een platform van maatschappelijk geëngageerde bedrijven en vermogende particulieren die actief bijdragen aan de mondiale strijd tegen Aids en daarmee verwante ziektes.  AF steunt projecten in Nederland en ontwikkelingslanden met financiële en praktische hulp. Ook biedt zij deelnemende bedrijven inspiratie en netwerkmogelijkheden.

Het AmsterdamDiner 2017

Op zaterdag 15 juni vond voor de 25ekeer het AmsterdamDiner plaats, een bijzondere versie omdat het de jubileumversie betrof. Ruim 1100 gasten namen in AFAS live plaats aan tafel. De netto jaaropbrengst van 2017 bedroeg 912.000.

Het succes van het AmsterdamDiner is te danken aan alle bijdragen van de donateurs en hun gasten, de sponsors, productsponsors en vrijwilligers.

2017: AmsterdamDiner steunt het Health Connect Project van Pharmaccess

 

Via het Health Connect Project is dankzij mobiele technologie gezondheidszorg, inclusief behandeling van hiv/aids, voor een gezin in Kenia nu een muisklik verwijderd. Met HealthConnect kunnen we juist die mensen bereiken die zorg het hardste nodig hebben. Zonder barrières, direct, van mobiel naar mobiel. Internationale solidariteit in zijn meest elementaire vorm.

Geschiedenis en ontwikkeling AmsterdamDiner

Op 19 juli 1992 werd het eerste AmsterdamDiner op de Dam georganiseerd. Aanleiding was het internationale aidscongres, dat rondom die datum in de RAI werd georganiseerd. Het congres zou oorspronkelijk in Boston worden georganiseerd, maar Amerika had die rare regel, dat seropositieven niet welkom waren in het land. Hoe kun je een aidscongres organiseren als de doelgroep niet welkom is?

Toen werd het congres naar Amsterdam verplaatst en waren alle hotels plotseling in het laagseizoen volgeboekt! De 5-sterren hotels sloegen toen de handen in een en besloten gezamenlijk eenmalig (!) een benefietdiner ten bate van het Aids Fonds te organiseren!

En nu dus 24 jaar later het 24eAmsterdamDiner! Wat hebben we veel bereikt. In Europa en Amerika is aids geen dodelijke ziekte meer. Met goede medicatie heb je als HIV-geïnfecteerde grote kans op een redelijk normaal leven.

In Afrika ligt dat gewoon heel anders. HIV en aids is daar moeilijk te bestrijden als het algemene niveau van de gezondheidszorg niet op peil is. Daarom richt AF zich, vanuit als basis de aidsproblematiek, ook steeds meer ook op andere levensbedreigende ziektes zoals malaria, TBC en problemen als hongersnood, het verstrekken van micro kredieten etc.

Vanuit deze basis pakt AF de aidsproblematiek aan, want aids en al haar verwante andere problematieken treft vaak jonge mensen in de productieve jaren van hun leven; een doelgroep waarvan de gezondheid en het welzijn voor een land van groot belang zijn.

 

Fondsenwerving AmsterdamDiner 2017

De Amsterdamdiner Foundation heeft in 2017 op de volgende manieren geld verworven:

  • Tafelverkoop; een tafel biedt plaats aan 10 personen en kost € 7.500,00
  • Opbrengst loterij tijdens de avond
  • Opbrengst Stille Veiling tijdens de avond
  • Opbrengst invulling donatieformulier
  • Werving van Proud Partners (zie elders op deze website)

Directiewissel

Op 1 oktober 2017 werd Sander Allegro benoemd als opvolger van scheidend directeur en oprichter van het AmsterdamDiner, Robert Weyhenke.

AmsterdamDiner Award 2017

In 2017 is de AmsterdamDiner Award uitgereikt aan AmsterdamDiner oprichter en 25 jaar lang directeur van de AmsterdamDiner Foundation, Robert Weyhenke. Het bestuur van de AmsterdamDiner Foundation is Robert Weyhenke grote dank verschuldigd voor zijn niet aflatende inzet en inspiratie voor de foundation en eert hem met deze award.

Aids Fonds

Het Aids Fonds mobiliseert de samenleving voor de nationale én internationale strijd tegen HIV/Aids. Het bevordert de ondersteuning van mensen met HIV/Aids op medisch, psychosociaal, en maatschappelijk terrein en door directe financiële hulpverlening. Het stimuleert preventieactiviteiten om nieuwe HIV-infecties te voorkomen. Deze missie is gericht op concrete doelen, met het oog op ‘vandaag, morgen en overmorgen’; zowel in Nederland, Europa als in ontwikkelingslanden.

Zie ook www.Aidsfonds.nl

 

Bestuur 2017

Voorzitter: Jacques Kuyf, Consultant
Vice voorzitter: Frederieke Leeflang, Special Advisor bij Dentons
Penningmeester: Piet Boogert, General Manager Lloyd Hotel
Leden: Erwin van Lambaart, Algemeen Directeur Holland Cassino
Danny Menken, Group managing Director Eleven Sports Networking
Peter Portegies, Medisch expert HIV en werkzaam als internist OLVG
Hans Leentjes,Vice President Public Affairs bij ManpowerGroup

Desiree Munnichs, Partner bij Valyoux

Het bestuur ontvangt op geen enkele wijze een vergoeding voor hun taken.

jaarrekening 2017: St. AmsterdamDinner foundation Jrk 2017 – Getekende versie